Servis

Záruční a servisní podmínky

Všeobecné záruční podmínky:

Poskytujeme záruku na produkty PRECOR, které byly zakoupeny od společnosti ATOMIsport s.r.o. v České republice a na Slovensku.
Záruka je poskytována na bezporuchový provoz zařízení po celou záruční dobu uvedenou níže.
Záruční doba začíná datem prodeje uvedeném na faktuře (prodejním dokladu). Tato záruka je platná pouze na závady zjištěné během záruční doby. Na případné vyměněné nebo opravené části se vztahuje záruka podle původních záručních podmínek. K uplatnění nároku záruky musí pořizovatel oznámit závadu autorizovanému prodejci během 30 dní od zjištění jakékoli odlišnosti od správného provozu přístroje a umožnit tak prohlídku servisnímu technikovi.
Záruční doba:
Na výrobky Precor je poskytnuta záruční doba 24 měsíců, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním, za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.
Komerční kardiovaskulární přístroje (kromě Stretch trainer a posilovacích strojů)
je poskytována následující záruka:
– na konstrukce a spoje 10 let
– ložiska, vodící tyče a kladky 3 roky
– řemeny, kabely, držáky a příslušenství 3 roky
– pás běžeckého trenažéru 3 roky
– práce servisního technika 3 měsíce

Omezující podmínky:

Omezující podmínky:
1. Záruka je poskytována pouze na produkty pouze s platným dokladem o zakoupení a pokud nedošlo k poškození nesprávným používáním přístroje, ničením, neoprávněným servisním zásahem, poříp. jinou modifikací než autorizovaným servisem společností ATOMIsport s.r.o.
2. pouze během aktuální záruční doby .
3. Záruka nezahrnuje poškození zaviněné vlastní vinou nebo špatnou funkci přístroje způsobenou elektrickým zapojením neshodným s návodem k používání přístroje a specifikovanými podmínkami nebo neprováděním požadované údržby podle návodu k použití.

Z

áruční podmínky se nevztahují na:
– klientem vyžádané přehrání softwarové verze na nejvyšší úroveň
– běžné opotřebení nebo poničení, jinak upravené části, opotřebení držadel, sedadel nebo poničení firemních nálepek.
– opravy prováděné na přístrojích s chybějícím sériovým číslem nebo sériovou značkou, která byla odstraněna nebo jinak znehodnocena.
– jakékoli úpravy prováděné majitelem nebo jinou osobou, kromě autorizovaného technika.
– jakoukoli manipulaci s přístrojem za účelem opravy nebo úpravy.
– poplatky za práci prováděnou po uplynutí záruční lhůty.

Komentáře

Pro tento produkt není žádný komentář.

Zanechej odpověď